Skibsteknik

Skibe er „Technotoper”: Som mobile arbejds- og beboelsesrum er skibe helt igennem bestemt af teknikken. Dampmaskine og dieselmotor, radioapparat og GPS, hejsemidler og lossegrej, pc-baserede lastberegningsprogrammer, elektrisk lys og klimaanlæg. Oplev her, hvordan tekniske fornyelser inden for de sidste 150 år har forandret søfarten og dens erhverv – og stadig skaber forandringer.

Udstillingen præsenterer 5 tekniske områder, der præger hverdagen i maskinrummet, på kommandobroen, i radiorummet, i lastrummet og i opholdsrummene:

  • Drift og forsyning
  • Navigation
  • Kommunikation
  • Losning og lastning
  • Komfort og fritid

Udstillingen er baseret på interviews med søfarende fra Flensborg. De fortæller spændende beretninger om arbejdet og livet om bord samt forandringerne inden for søfarten.

Go back