Tovværk og takkelage

Et skibs samlede udstyr af master og tovværk betegnes som takkelage eller rigning. Man skelner mellem stående gods (stående rigning) og løbende gods (løbende rigning). Det stående gods er det fast anbragte tovværk, som for eksempel tjener til at støtte masten (vanter og stag). Det løbende gods er bevægeligt og er for eksempel nødvendigt, når der skal sættes sejl. Tovet føres her gennem såkaldte blokke, og fra disse ledes det i den ønskede retning.

Til takkelagen på et stort sejlskib skulle der bruges mange hundrede meter tov. Eftersyn og vedligeholdelse af rigningen bestemte hverdagen på et sejlskib. En sikker beherskelse af forskellige knob hørte derfor med som en fast del af sømændenes håndværk. Rebslagere, takkelmestre og sejlmagere var uundværlige i enhver havn.

Go back